Iné objekty

Spojená škola Hlinská, Žilina

Projektová dokumentácia bola spracovaná v stupni pre realizáciu stavby pre profesie vykurovania, zdravotechniky, vodného hospodárstva a hydraulického vyregulovania ÚK po zateplení.  Predmetom projektovej dokumentácie je návrh vykurovacích telies, zásobovania pitnou vodou, odvod splaškovej a tukovej kanalizácie z novonavrhnutej kuchyne s jedálňou na prvom nadzemnom podlaží školy. Vo vodnom hospodárstve bola navrhnutá prípojka tukovej kanalizácie s

Spojená škola Hlinská, Žilina viac »

Výskumné centrum Žilinskej univerzity – Budova

Hlavnými zadávacími podmienkami investora bol návrh projektovej dokumentácie v stupni pre realizáciu stavby profesie vodného hospodárstva nového výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline pre budovu“C“. VODNÉ HOSPODÁRSTVO: návrh prípojoky pitného a požiarneho vodovodu s nadzemným hydrantom a hadicovými navijákmi v budove „C“ návrh prípojok splaškovej a dažďovej kanalizácie z budovy „C“ do prípojky jednotnej kanalizácie,

Výskumné centrum Žilinskej univerzity – Budova viac »

WITTUR s.r.o.

Projekt rieši návrh vykurovania, zdravotechnickej inštalácie a prípojky splaškovej a dažďovej kanalizácie z výrobnej haly a prístavby administratívi v II. etape výstavby závodu WITTUR s.r.o., Krupina. Rozvodné potrubie studenej a teplej úžitkovej vody je navrhnuté z plastohliníkového potrubia od firmy REHAU. Ohrev studenej vody na teplú bude prebiehať na jednotlivých odberných miestach cez elektrické prietokové

WITTUR s.r.o. viac »

Autosalón NISSAN, Žilina

Hlavnými zadávacími podmienkami investora bol návrh projektovej dokumentácie vykurovania a zdravotechniky pre Autosalón Nissan v Žiline. Projektová dokumentácia bola spracovaná v rozsahu RP pre profesie VYKUROVANIE a ZDRAVOTECHNIKA. VYKUROVANIE: návrh podlahových konvektorov, vykurovacích telies a podlahového kúrenia hlavným zdrojom tepla je výmenníková stanica ZDRAVOTECHNIKA: návrh zariaďovacích predmetov návrh plastohliníkových rozvodov studenej,teplej a cirkulačnej vody odvod

Autosalón NISSAN, Žilina viac »

Návrat hore