Šport

Objekt EP, Žilina

Projektová dokumentácia bola spracovaná v stupni pre stavebné povolenie profesií vykurovanie a zdravotechnika s prípojkami. Predmetom projektovej dokumentácie je návrh vykurovania, zásobovania pitnou vodou, odvod splaškovej a tukovej kanalizácie z navrhovaného objektu reštaurácie s kuchyňou a posilňovne.  Následne sa investor stavby dodatočne rozhodol o rošírenie existujúcej prevádzky posilňovne o ďalšie sociálne zázemie s predprípravou pre […]

Objekt EP, Žilina viac »

Športovo rekreačný areál, Žilina

Hlavnou zadávacou podmienkou investora bol návrh projektovej dokumentácie v stupni pre stavebné povolenie (PSP) pre profesie vykurovania, zdravotechniky s prípojkami a vodného hospodárstva navrhnutého športovo rekreačného areálu s prístavbou šatní. VODNÉ HOSPODÁRSTVO: návrh prípojoky splaškovej kanalizácie z prístavby šatní návrh prípojky dažďovej kanalizácie zo strechy prístavby šatní a spevnených plôch atletického oválu, hokejbalového ihriska a

Športovo rekreačný areál, Žilina viac »

Atletický a futbalový štadión, Martin

Hlavnými zadávacími podmienkami investora bol návrh projektovej dokumentácie v stupni stavebné povolenie pre profesie vykurovania, zdravotechniky a vodného hospodárstva navrhnutého atletického a futbalového štadióna v Martine. VODNÉ HOSPODÁRSTVO: návrh prípojoky pitného a požiarneho vodovodu s nadzemným hydrantom a hadicovými navijákmi v zázemí západnej tribúny návrh prípojoky splaškovej kanalizácie zo zázemia západnej tribúny s prečerpávacím zariadením

Atletický a futbalový štadión, Martin viac »

Návrat hore