Modernizácia električkového depa DPMK

Projektová dokumentácia bola spracovaná v stupni pre vydanie stavebného povolenia a následne pre realizáciu stavby profesie zdravotechniky (ZT).  Predmetom projektovej dokumentácie je návrh zásobovania pitnou vodou, odvod splaškovej a dažďovej kanalizácie z modernizovaného električkového depa DPMK.

« späť