Autosalón NISSAN, Žilina

Hlavnými zadávacími podmienkami investora bol návrh projektovej dokumentácie vykurovania a zdravotechniky pre Autosalón Nissan v Žiline. Projektová dokumentácia bola spracovaná v rozsahu RP pre profesie VYKUROVANIE a ZDRAVOTECHNIKA.

VYKUROVANIE:

  • návrh podlahových konvektorov, vykurovacích telies a podlahového kúrenia
  • hlavným zdrojom tepla je výmenníková stanica

ZDRAVOTECHNIKA:

  • návrh zariaďovacích predmetov
  • návrh plastohliníkových rozvodov studenej,teplej a cirkulačnej vody
  • odvod splaškovej kanalizácie od zariaďovacích predmetov, odvod znečistených vôd do ORL
« späť