Bytové domy a polyfunkcie

Bytový dom č.5 a č.6

Projektová dokumentácia bola spracovaná v stupni pre projekt realizácie stavby (RP) v profesii zdravotechnika. Predmetom projektovej dokumentácie je návrh zásobovania pitnou vodou a odvod splaškovej kanalizácie zo zariaďovacích predmetov bytových domov č. 5 a č. 6 ako aj návrh zásobovania požiarnou vodou a odvod dažďovej kanalizácie zo striech, terás a balkónov bytových domov. V každom […]

Bytový dom č.5 a č.6 viac »

Bytový dom č.7 a č.8

Projektová dokumentácia bola spracovaná v stupni pre projekt realizácie stavby (RP) v profesii zdravotechnika. Predmetom projektovej dokumentácie je návrh zásobovania pitnou vodou a odvod splaškovej kanalizácie zo zariaďovacích predmetov bytových domov č. 7 a č. 8 ako aj návrh zásobovania požiarnou vodou a odvod dažďovej kanalizácie zo striech, terás a balkónov bytových domov. V každom

Bytový dom č.7 a č.8 viac »

Polyfunkčný objekt Žilina

Projektová dokumentácia bola spracovaná v stupni dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR). Dokumentácia bola spracovaná v profesiách vzduchotechnika, vykurovanie, zdravotechnika, plynoinštalácia s prípojkami vody, kanalizácie a plynu. Predmetom projektu je aj návrh plynovej kotolne. Vykurovanie bude riešené podlahovým kúrením samostatne pre jednotlivé bytové jednotky. Polyfunkčný objekt bude mať na podzemnom a jednom nadzemnom podlaží kryté parkovisko.

Polyfunkčný objekt Žilina viac »

Bytový dom Martin

Jednostupňová projektová dokumentácia bola spracovaná pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby (PSP+RP). Projekt bol spracovaný v profesiách vzduchotechnika, vykurovanie a zdravotechnika s prípojkami. Hlavným zdrojom vykurovania a ohrevu teplej vody je výmenníková stanica.Bytový dom má 7 nadzemných podlaží. Na 1.NP bude zastrešené/vnútorné parkovisko. Obytné podlažia 2.NP až 7.NP sú určené pre 54 samostatných bytových

Bytový dom Martin viac »

Polyfunkčný objekt M_Žilina

Projektová dokumentácia bola spracovaná v stupni pre projekt realizácie stavby (RP) v profesii zdravotechnika. Predmetom projektovej dokumentácie je návrh zásobovania pitnou vodou a odvod splaškovej kanalizácie zo zariaďovacích predmetov polyfunkčného objektu ako aj odvod dažďovej kanalizácie zo striech objektu podtlakovým systémom a zo spevnených plôch parkovacieho domu.

Polyfunkčný objekt M_Žilina viac »

Polyfunkčný objekt WP, Žilina

Projektová dokumentácia bola spracovaná v stupňoch dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR), projekt pre stavebné povolenie (PSP) a projekt realizácie stavby (RP) v profesiách vykurovanie a zdravotechnika s prípojkami. Predmetom projektovej dokumentácie je návrh vykurovania, zásobovania pitnou vodou, odvod splaškovej a dažďovej kanalizácie z navrhovaného polyfunkčného objektu s bytovými jednotkami. Na žiadosť klientov boli niektoré byty

Polyfunkčný objekt WP, Žilina viac »

Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o.

Hlavnými zadávacími podmienkami investora bol návrh projektovej dokumentácie vodného hospodárstva, vykurovania a zdravotechniky pre rozšírenie výrobných, administratívnych a sociálnych priestorov spoločnosti Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o. v Žiline. Projektová dokumentácia bola spracovaná v rozsahu RP pre profesie VODNÉ HOSPODÁRSTVO, VYKUROVANIE a ZDRAVOTECHNIKA. VODNÉ HOSPODÁRSTVO: navrhnutie nových prípojok splaškovej, dažďovej kanalizácie a dažďovej kanlizácie zo spevnených

Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o. viac »

Návrat hore