Termovízia

Naša spoločnosť rozšírila svoje portfólio činnosti o termovízne meranie, zisťovanie možných tepelných mostov stavebných konštrukcií, únikov tepla (porúch) v rozvodoch tepelných zariadení, elektrických rozvádzačoch, tepelných izoláciách atď..

Okrem už zabehnutej činnosti v oblasti hydraulického vyregulovania vykurovacích systémov, hydraulickej regulácie rozvodov teplej vody a cirkulácie (pre bližšie informácie kliknite na tento odkaz) Vám prinášame ponuku možnosti spolupráce v oblasti termovízie ako nedeštruktívneho merania. Termovízne meranie zabezpečujeme profesionálnym prístrojom Fluke Ti200.

Termovíziou je možné hodnotiť tepelno-technické vlastnosti budov. V exteriéri sa pomocou termografie zisťujú slabé miesta na obvodovom plášti, zistí nezaizolované miesta a taktiež aj skryté chyby v konštrukcií stien. Účelom vonkajšieho merania je identifikovať tepelnotechnické poruchy v obalovej konštrukcii a rovnako miesta so zníženou tepelnoizolačnou schopnosťou.

V interiéri termovízia zistí neviditeľné vyhrievané telesá v podlahe či v stenách (napr. podlahové alebo stenové vykurovanie/chladenie). Vďaka termografii je možné určiť aj presnú pozíciu a celkové rozšírenie vyhrievaného telesa (napr. zle pripojené vykurovanie).

Okrem toho termografia zistí nesprávne osadenú, príp. chýbajúcu izoláciu, tzv. tepelné mosty. Kým tepelné mosty sú viditeľné aj zvonku, skúmanie vo vnútri je spoľahlivejšie. Vonkajšie meranie ovplyvnia poveternostné a atmosférické podmienky. 

Termovízia ponúka dve možnosti jej využitia:

  • Vo fáze rozhodovania vám termovízia umožní zistiť aké úniky tepla alebo poruchy sa na vašom objekte vyskytujú a na tieto sa potom môžete cielene zamerať pri následnej rekonštrukcii vášho objektu.
  • Vo fáze dokončovania stavby alebo rekonštrukcie objektu termovízia sa používa na kontrolu kvality prevedenia prác, napr. dôkladného osadenia a utesnenie otvorových výplní, alebo kvality prevedenie tepelnej izolácie.
Návrat hore