Diecézne centrum, Žilina

V projekte pre TZB boli našou firmou riešené profesie:

» VYKUROVANIE
» VZT
» ZDRAVOTNÁ TECHNIKA
» VODNÉ HOSPODÁRSTVO
» PLYNOINŠTALÁCIA

« späť