Spojená škola Hlinská, Žilina

Projektová dokumentácia bola spracovaná v stupni pre realizáciu stavby pre profesie vykurovania, zdravotechniky, vodného hospodárstva a hydraulického vyregulovania ÚK po zateplení.  Predmetom projektovej dokumentácie je návrh vykurovacích telies, zásobovania pitnou vodou, odvod splaškovej a tukovej kanalizácie z novonavrhnutej kuchyne s jedálňou na prvom nadzemnom podlaží školy. Vo vodnom hospodárstve bola navrhnutá prípojka tukovej kanalizácie s návrhom lapača tukov z kuchyne.

Následne sa investor stavby dodatočne rozhodol zatepliť ostatné nadzemné podlažia školy a tým ušetriť náklady na prevádzku budovy v oblasti vykurovania. Z toho dôvodu bolo potrebné navrhnúť hydraulické vyregulovanie na radiátorových ventiloch 2. a 3. nadzemného podlažia, aby nedochádzalo k prekurovaniu objektu.

Návrat hore