Projekcia, termovízia vyregulovanie

O nás

Spoločnosť bola založená v roku 2005 ako pokračovateľ dlhoročnej rozpočtovej a projekčnej činnosti v oblasti technického zariadenia budov.

V oblasti rozpočtovania stavieb sa v spoločnosti eM.Ve® s.r.o. zameriavame na rozpočty hlavnej stavebnej výroby (HSV), pomocnej stavebnej výroby (PSV), vykurovania, zdravotechniky, vodného hospodárstva, elektroinštalácie, plynoinštalácie a vzduchotechniky (TZB).

Naše služby

Projekcia

Projektovanie technických
a technologických zariadení
budov (TZB)

Termovízia

Zisťovanie možných tepelných mostov stavebných konštrukcií, únikov tepla (porúch) v rozvodoch

Vyregulovanie (ÚK)

Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy bytových budov, či budov štátneho aj súkromného sektoru

Najnovšie referencie

Návrat hore