Bytový dom č.7 a č.8

Projektová dokumentácia bola spracovaná v stupni pre projekt realizácie stavby (RP) v profesii zdravotechnika. Predmetom projektovej dokumentácie je návrh zásobovania pitnou vodou a odvod splaškovej kanalizácie zo zariaďovacích predmetov bytových domov č. 7 a č. 8 ako aj návrh zásobovania požiarnou vodou a odvod dažďovej kanalizácie zo striech, terás a balkónov bytových domov. V každom bytovom dome sa nachádza 7 nadzemných obytných podlaží so 69 bytovými jednotkami.

« späť