Polyfunkčný objekt Žilina

Projektová dokumentácia bola spracovaná v stupni dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR). Dokumentácia bola spracovaná v profesiách vzduchotechnika, vykurovanie, zdravotechnika, plynoinštalácia s prípojkami vody, kanalizácie a plynu. Predmetom projektu je aj návrh plynovej kotolne. Vykurovanie bude riešené podlahovým kúrením samostatne pre jednotlivé bytové jednotky. Polyfunkčný objekt bude mať na podzemnom a jednom nadzemnom podlaží kryté parkovisko. Ďalšie nadzemné podlažia budú určené pre celkovo 43 nadštandardných bytových jednotiek.

« späť