Bytový dom Martin

Jednostupňová projektová dokumentácia bola spracovaná pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby (PSP+RP). Projekt bol spracovaný v profesiách vzduchotechnika, vykurovanie a zdravotechnika s prípojkami. Hlavným zdrojom vykurovania a ohrevu teplej vody je výmenníková stanica.
Bytový dom má 7 nadzemných podlaží. Na 1.NP bude zastrešené/vnútorné parkovisko. Obytné podlažia 2.NP až 7.NP sú určené pre 54 samostatných bytových jednotiek.

Prípojky:

  • návrh prípojky pitného vodovodu
  • návrh prípojky splaškovej kanalizácie z budovy do potrubia verejnej splaškovej kanalizácie

Zdravotechnika:

  • návrh rozvodu potrubia studenej, teplej a cirkulačnej vody pre zariaďovacie predmety
  • návrh rozvodu požiarneho vodovodu pre hadicové navijáky
  • odvod splaškovej kanalizácie protihlukovým potrubím
  • odvod dažďovej kanalizácie zo strechy protihlukovým potrubím

Vykurovanie:

  • 2.NP až 6.NP – vykurovanie bytových jednotiek bude vykurovacími telesami, ktoré sú napájané z rozvádzačov kúrenia s meraním spotreby tepla pre každú bytovú jednotku samostatne
  • 7.NP – nadštandardné byty budú vykurované podlahovým kúrením, ktoré bude napájané z rozvádzačov podlahového kúrenia s meraním spotreby tepla pre každú bytovú jednotku samostatne
« späť