Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o.

Hlavnými zadávacími podmienkami investora bol návrh projektovej dokumentácie vodného hospodárstva, vykurovania a zdravotechniky pre rozšírenie výrobných, administratívnych a sociálnych priestorov spoločnosti Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o. v Žiline. Projektová dokumentácia bola spracovaná v rozsahu RP pre profesie VODNÉ HOSPODÁRSTVO, VYKUROVANIE a ZDRAVOTECHNIKA.

VODNÉ HOSPODÁRSTVO:

 • navrhnutie nových prípojok splaškovej, dažďovej kanalizácie a dažďovej kanlizácie zo spevnených plôch potrubím REHAU AWADUKT SN8
 • úprava trasovania existujúcich stôk splaškovej a dažďovej kanalizácie

VYKUROVANIE:

 • návrh vykurovacích telies KORAD
 • hlavným zdrojom tepla sú plynové kondenzačné kotle BUDERUS
 • výrobná hala je vykurovaná plynovými žiaričmi HOVAL

ZDRAVOTECHNIKA:

 • ohrev vody je zabezpečený 500l ohrievačom AUSTRIA EMAIL
 • návrh zariaďovacích predmetov KOLO NOVA s príslušenstvom
 • návrh plastohliníkových rozvodov studenej,teplej a cirkulačnej vody potrubím REHAU
 • odvod splaškovej kanalizácie od zariaďovacích predmetov potrubím REHAU RAUPIANO PLUS
 • odvod daž´dových vôd zo strechy podtlakovým systémom GEBERIT PLUVIA
 • návrh požiarného vodovodu
« späť