Objekt EP, Žilina

Projektová dokumentácia bola spracovaná v stupni pre stavebné povolenie profesií vykurovanie a zdravotechnika s prípojkami. Predmetom projektovej dokumentácie je návrh vykurovania, zásobovania pitnou vodou, odvod splaškovej a tukovej kanalizácie z navrhovaného objektu reštaurácie s kuchyňou a posilňovne.

 Následne sa investor stavby dodatočne rozhodol o rošírenie existujúcej prevádzky posilňovne o ďalšie sociálne zázemie s predprípravou pre wellness.

« späť