Športovo rekreačný areál, Žilina

Hlavnou zadávacou podmienkou investora bol návrh projektovej dokumentácie v stupni pre stavebné povolenie (PSP) pre profesie vykurovania, zdravotechniky s prípojkami a vodného hospodárstva navrhnutého športovo rekreačného areálu s prístavbou šatní.

VODNÉ HOSPODÁRSTVO:

  • návrh prípojoky splaškovej kanalizácie z prístavby šatní
  • návrh prípojky dažďovej kanalizácie zo strechy prístavby šatní a spevnených plôch atletického oválu, hokejbalového ihriska a basketbalového/volejbalového ihriska
  • návrh stoky dažďovej vody zo spevnených plôch parkoviska s návrhom odlučovača ropných látok

VYKUROVANIE:

  • návrh hlavného zdroja vykurovania a ohrevu teplej vody pre prístavbu šatní

ZDRAVOTECHNIKA:

  • návrh rozvodu potrubia studenej, teplej a cirkulačnej vody pre zariaďovacie predmety v prístavbe šatní
  • návrh rozvodu požiarneho vodovodu pre hadicové navijáky v prístavbe šatní
  • odvod splaškovej kanalizácie protihlukovým potrubím
« späť