Rekreačná osada Javorníky I – Kohútka, Lazy pod Makytou

Projekt siedmych rekreačných chát Kohútka, Lazy pod Makytou. Projektová dokumentácia bola spracovaná v rozsahu Realizačného Projektu v profesiách ZDRAVOTECHNIKA a VODNÉ HOSPODÁRSTVO.

ZDRAVOTECHNIKA:
– ohrev teplej úžitkovej vody bude v stacionárnych elektrických ohrievačoch vody o objemoch 200, 300 a 400l jednotlivo pre každý objekt.

VODNÉ HOSPODÁRSTVO:
– návrh vodovodných prípojok s betónovými vodomernými šachtami z verejného vodovodu jednotlivo pre každú chatku – splaškové vody budú odvádzané potrubiami prípojok splaškových kanalizácií do betónových žúmp o objemoch 33 000 a 51 000l jednotlivo pre každú chatku – pre tri chatky boli navrhnuté prečerpávacie zariadenia splaškových vôd do žúmp – dažďové vody zo striech chát budú odvádzané jednotlivými prípojkami dažďovej kanalizácie do vsakovacích šácht

Návrat hore