Rodinný dom, Nová Ves nad Žitavou

Projekt rodinného domu v obci Nová Ves nad Žitavou. Projektová dokumentácia bola spracovaná v rozsahu Projektu pre Stavebné Povolenie v profesiách VYKUROVANIE, ZDRAVOTECHNIKA a VODNÉ HOSPODÁRSTVO.

VYKUROVANIE:

  • hlavným zdrojom vykurovania bude krbový výmenník
  • teplo sa bude akumulovať v zásobníku s objemom 1000l a so vstavaným ohrievačom vody 160l
  • vykurovanie bude systémom podlahového kúrenia a vykurovacími rebríkovými telesami s elektrickými tyčami
  • regulácia bude prostredníctvom príložného snímača na výstupnom potrubí z krbového výmenníka, ktorý bude spínať obehové čerpadlo primárneho okruhu medzi krbovým výmenníkom a akumulačnou nádobou. V akumulačnej nádobe bude ponorný snímač, ktorý po dosiahnutí požadovanej teplote zopne obehové čerpadlo sekundárneho okruhu medzi akumulačnou nádobou a rozdeľovačom systému podlahového kúrenia. Tepelná pohoda v obývačke a kuchyni bude zabezpečená priestorovým regulátorom podlahového kúrenia

ZDRAVOTECHNIKA:

  • ohrev teplej úžitkovej vody bude v akumulačnej nádobe so vstavaným ohrievačom vody o objeme 160l a vo fotovoltaickom ohrievači o objeme 160l
  • v sprche je navrhnutá termostatická hlavica s hlavovou sprchou a odvod splaškovej vody zo sprchy bude sprchovacím žľabom

VODNÉ HOSPODÁRSTVO:

  • návrh vodovodnej prípojky s betónovou vodomernou šachtou z verejného vodovodu
  • splaškové vody budú odvádzané prípojkou splaškovej kanalizácie do betónovej žumpy o objeme 12 000l
  • dažďové vody zo strechy domu budú odvádzané dvomi prípojkami dažďovej kanalizácie do výustných objektov, ktoré sú navrhnuté do miestneho potoka
« späť