Rodinný dom, Záhorská Bystrica

Projektová dokumentácia obsahuje návrh vykurovania, zdravotechnickej inštalácie, plynoinštalácie a prípojok vodovodu, splaškovej a dažďovej kanalizácie a prípojky plynu.

Jedná sa o rodinný dom s celkovou tepelnou stratou 2,88kW s ročnou potrebou tepla 21,33 GJ/rok. Hlavným zdrojom celého vykurovania bude plynový kondenzačný kotol od firmy WOLF, ktorý bude zásobovať vykurovacou vodu jednotlivé okruhy stropného vykurovania od firmy REHAU. Okruhy stropného vykurovania sú uložené v železobetónovej konštrokcii stropov cca. 60mm od hrany stropu. Ohrev teplej úžitkovej vody bude prebiehať prostredníctvom kotlovej jednotky v podstavnom ohrievači WOLF s objemom 120l. Regulácia kotlovej jednotky bude na základe exteriérovej teploty a tiež prostredníctvom priestorovej regulácie podľa požiadaviek samotného užívateľa.

Vodné hospodárstvo:

  • prípojka vodovodu s betónovou vodomernou šachtou
  • prípojka dažďovej kanalizácie s retenčnou nádržou o objeme 6m3
  • prípojka splaškovej kanalizácie

Zdravotechnika:

  • rozvody studenej a teplej úžitkovej vody navrhnuté z plastohliníkového potrubia
  • vnútorná splašková kanalizácia z protihlukových rúr

Vykurovanie:

  • hlavný zdroj vykurovania je kondenzačný plynový kotol WOLF CGB s podstavným ohrievačom vody WOLF CSW
  • stropné vykurovanie vedené v betónovom jadre v každej miestnosti, jednotlivé okruhy napojené z rozdeľovačov osadených pod stropom 1. a 2.NP
  • v miestnostiach kúpeľní sú ako doplnkový zdroj navrhnuté rebríkové telesá KORADO KORALUX
« späť