Rodinný dom, Terchová-Biely Potok

Jedná sa o projekt dvoch rodinných domov v obci Terchová – Biely Potok. Projektová dokumentácia bola spracovaná v rozsahu jednostupňového PSP v profesiách VYKUROVANIE, ZDRAVOTECHNIKA a VODNÉ HOSPODÁRSTVO.

VYKUROVANIE:

  • zdrojom tepla boli navrhnuté tepelné čerpadlá o výkonoch 10 a 12kW
  • teplo sa bude akumulovať v systémových zásobníkoch s objemom 1000l a 500l
  • vykurovanie bude zabezpečené prostredníctvom podlahového kúrenia a kombinovanými vykurovcími rebríkovými telesami s elektrickými tyčami
  • regulácia je zabezpečená prostredníctvom snímačov exteriérovej teploty a priestorovým termostatmi v jednotlivých miestnostiach. Tento systém inteligentne vyhodnocuje aktuálne teplotné podmienky v objektoch a tým šetrí náklady investorov a zdroje tepla.
  • požiadavkou bolo tiež dialkové ovládanie zdrojov tepla cez mobilný telefón pre zabezpećenie väčšieho pohodlia investorov

ZDRAVOTECHNIKA:

  • návrh zariaďovacích premetov s požiadavkou na kombinovaný bidet s WC a prívod studenej,teplej a cirkulačnej vody k nim
  • odvod splaškovej kanalizácie prostredníctvom protihlukovej kanalizácie

VODNÉ HOSPODÁRSTVO:

  • napojenie objektov z existujúcich vodomerných a kanalizačných revíznych šácht
  • hospodárenie s dažďovou vodou v retenčných nádržiach o objeme 4000l s následným vsakovaním do zeme Investorom bol tiež predložený VÝKAZ-VÝMER a ROPOČET.
« späť