Materská škôlka Teplička nad Váhom

Hlavnými zadávacími podmienkami investora bola prestavba,prístavba a nadstavba MŠ v Tepličke nad Váhom. Projektová dokumentácia bola spracovaná v rozsahu RP pre profesie VYKUROVANIE, ZDRAVOTECHNIKA a VODNÉ HOSPODÁRSTVO.

VYKUROVANIE (I.etapa):

  • návrh a výmena vykurovacích telies
  • návrh ďalšieho plynového zdroja tepla HOVAL o výkone 60kW

ZDRAVOTECHNIKA (I.etapa):

  • výmena existujúcich zariaďovacích predmetov za nové zariaďovacie predmety KOLO pre deti
  • návrh plastohliníkových rozvodov studenej a teplej vody
  • odvod splaškovej kanalizácie do existujúcej kanalizácie v objekte

VODNÉ HOSPODÁRSTVO (I.etapa):

  • rekonštrukcia existujúcej vodovodnej prípojky
  • napojenie prístavby na existujúcu splaškovú a dažďovú kanalizáciu na pozemku investora
« späť