Rodinný dom Teplička nad Váhom

Projektová dokumentácia obsahuje návrh vykurovania, ohrevu bazénu, solárnych panelov na podporu vykurovania, zdravotechniky, rozovodov úžitkovej vody na splachovanie tolaliet, prípojky vodovodu, splaškovej kanalizácie s prečerpávaním a dažďovej kanalizácie so vsakovacími šachtami.

Jedná sa o rodinný dom s celkovou tepelnou stratou 43,44kW s ročnou potrebou tepla 354,82 GJ/rok. Hlavným zdrojom celého vykurovania bude plynový kondenzačný kotol od firmy HOVAL, ktorý bude zásobovať vykurovacou vodu jednotlivé okruhy podlahového vykurovania od firmy REHAU, vzduchotechnické jednotky a dohrev bazénu. Ohrev teplej úžitkovej vody bude prebiehať prostredníctvom kotlovej jednotky, solárnymi panelmi a elektrickou vykurovacou vložkou vo vstavanom nerezovom ohrievači, ktorý je súčasťou solárneho zásobníka HOVAL. Regulácia kotlovej jednotky bude prostredníctvom exteriérovej teploty a tiež priestorovej regulácie podľa požiadaviek samotného užívateľa.

Vodné hospodárstvo:

  • prípojka vodovodu s betónovou vodomernou šachtou
  • prípojka úžitkovej vody z vŕtanej studne na pozemku investora
  • prípojka dažďovej kanalizácie so vsakovacími šachtami
  • prípojka splaškovej kanalizácie s prečerpávacím zariadením

Zdravotechnika:

  • rozvody studenej, cirkulačnej a teplej úžitkovej vody navrhnuté z plastohliníkového potrubia
  • vnútorná splašková kanalizácia z protihlukových rúr
  • rozvod úžitkovej vody pre splachovanie toaliet

Vykurovanie:

  • hlavný zdroj vykurovania je kondenzačný plynový kotol HOVAL TopGas so solárnym ohrievačom vody HOVAL CombiSol
  • podlahové vykurovanie v každej miestnosti
« späť