Rodinný dom, Golianovo

Projekt nízkoenergentíckého rodinného domu v obci Golianovo. Projektová dokumentácia bola spracovaná v rozsahu Projektu pre Stavebné Povolenie v profesiách VYKUROVANIE, ZDRAVOTECHNIKA a VODNÉ HOSPODÁRSTVO.

VYKUROVANIE:

  • hlavným zdrojom vykurovania bolo navrhnuté tepelné čerpadlo OCHSNER Europa Mini EWP 3kW s dvomi kolektorovými okruhmi na pozmeku investora
  • vykurovanie bude systémom stenového kúrenia REHAU na 1.NP a systémom podlahového kúrenia REHAU na 2.NP a v kúpeľniach boli navrhnuté vykurovacie rebríkové telesá KORADO s elektrickými tyčami
  • regulácia tepelného čerpadla je navrhnutá prostredníctvom izbového termostatu OCHSNER. Tepelná pohoda v jednotlivých miestnostiach na 1.NP a 2.NP je zabezpečená návrhom priestorových regulátorov podlahového/stenového kúrenia REHAU

ZDRAVOTECHNIKA:

  • ohrev teplej úžitkovej vody bol navrhnutý v elektrickom ohrievači vody STIEBEL ELTRON SHW 200 S o objeme 200l
  • rozvod vody bol navrhnutý potrubím REHAU RAUTITAN Stabil a odvod splaškových vôd potrubím REHAU RAUPIANO Plus

VODNÉ HOSPODÁRSTVO:

  • návrh vodovodnej prípojky s plastovou vodomernou šachtou z verejného vodovodu
  • splaškové vody budú odvádzané prípojkou splaškovej kanalizácie do plastovej žumpy o objeme 16 000l
  • dažďové vody zo strechy domu budú odvádzané do vsakovacej jamy na pozmeku investora
Návrat hore