Rodinný dom, Bratislava – Vinohrady

V projekte pre TZB bolo navrhnuté:

» VYKUROVANIE
» VZT
» ZDRAVOTNÁ TECHNIKA
» VODNÉ HOSPODÁRSTVO
» PLYNOINŠTALÁCIA

  • ako primárny zdroj vykurovania a ohrevu TV je navrhnutý plynový kondenzačný kotol
  • sekundárny zdroj ohrevu TV bude solárny okruh s 2ks solárnych kolektorov
  • vykurovanie obytných priestorov bude zabezpečené kombinovaným systémom,t.j. podlahovým kúrením a vykurovacími telesami v miestnostiach určenými investorom
  • inteligentná bezdrôtová regulácia obytných priestorov reguluje teplotu 1.NP s 2.NP osobitne, sníma teploty na výstupoch do vykurovacích telies (80/60°C) a podlahového kúrenia 45/35°C), sníma teplotu TV a teplotu exteriéru. Je navrhnutá tak, aby uľahčila život a zvýšila komfort majiteľov domu.
  • v projekte vodného hospodárstva a zdravotnej techniky je riešené napojenie objektu na verejný vodovod a rozvod TV so SV k jednotlivým odberným miestam, splaškové vody od jednotlivých odberných miest sú riešené kanalizačnou prípojkou do kanalizačnej šachty, ktorá je napojená na verejnú kanalizáciu. Dažďová voda je zvedená zo strechy do rozdeľovacej šachty a následne cez drenážne potrubie do vsakovacej jamy na pozemku investora.
  • projekt tiež rieši plynoinštaláciu objektu s napojením na verejný plynovod
  • odvetranie sociálnych zariadení a priestoru kuchyne vzduchotechnickými zariadeniami
  • v projekte vzduchotechniky je tiež riešený centrálny vysávač rodinného domu
Návrat hore