Rodinný dom, Bojnice

V projekte pre TZB bolo navrhnuté:

» VYKUROVANIE
» VZT
» ZDRAVOTNÁ TECHNIKA
» VODNÉ HOSPODÁRSTVO

  • ako primárny zdroj vykurovania je navrhnutý elektrokotol
  • ohrev TV je zabezpečený solárny okruh s 2ks plochých kolektorov a krbová vložka
  • vykurovanie obytných priestorov bude zabezpečené kombinovaným systémom,t.j. podlahovým kúrením a vykurovacími telesami v miestnostiach určenými investorom
  • regulácia sníma priestorovú a exteriérovú teplotu
  • v projekte vodného hospodárstva a zdravotnej techniky je riešené napojenie objektu na verejný vodovod a rozvod TV, SV s CV k jednotlivým odberným miestam, splaškové vody od jednotlivých odberných miest sú riešené kanalizačnou prípojkou do kanalizačnej šachty, ktorá je napojená na verejnú kanalizáciu. Dažďová voda je zvedená zo strechy do retenčnej nádrže a následne do ELWAbloc-ov
  • na odvetranie sociálnych zariadení a priestoru kuchyne sú navrnuté vzduchotechnické zariadenia
  • v projekte vzduchotechniky je tiež riešený centrálny vysávač rodinného domu
« späť