Vodovod obec Rabča – III. etapa

Predmetom projektovej dokumentácie bol návrh verejného vodovodu v obci Rabča v III. etape o celkovej dĺžke vodovodného potrubia D110 3 706,80m a D63 164,10m.

« späť